Ad Broere7 april 2020

David Icke werd geinterviewd voor London Real TV. Hij waarschuwt in dit interview voor de instorting van de economie als gevolg van de corona crisis.

Het midden- en kleinbedrijf gaat wereldwijd verdwijnen, zzp’ers hebben geen werk meer. De economie gaat worden gedomineerd door enkele multinationals. Er ontstaat een gigantische werkloosheid. Er zal een vorm van basisinkomen zijn, maar dat is net genoeg om niet dood te gaan en niet genoeg om van te leven. Bovendien wordt dat basisinkomen verbonden aan voorwaarden, die ‘van bovenaf’ worden gedecreteerd, zoals bijvoorbeeld verplichte vaccinatie. Voldoe je niet aan de voorwaarden dan word je een paria. Cashgeld verdwijnt en digitaal geld in de vorm van een wereldmunt zet de toon, uitgegeven door de BIS Bank, dat zijn masker zal laten vallen en het werkelijke doel van zijn bestaan toont.

Het wordt een samenleving die door David Icke de ‘hunger game society’ wordt genoemd, naar de film die een beeld schetst van de toekomst die ons te wachten staat als de 1% de macht volledig grijpt. Of dat het geval zal zijn of niet, wij zijn daarin niet willoze slachtoffers. In mijn recente nieuwsbrieven heb ik de nadruk gelegd op de creatieve kracht die wij als mensheid kunnen ontplooien als we gaan inzien dat in ons een grotere kracht is dan die van de onderdrukkers van de mensheid. Waarom is het dan nodig om uit de doeken te doen waar zij mee bezig zijn? Omdat ontkenning niet helpt en we onszelf alleen vrij kunnen maken als we de realiteit van deze wereld onder ogen durven te zien.

Over het waarom ervan heb ik in november 2016 met David Icke een gesprek gehad. Hierin wordt duidelijk dat het gaat om de ‘evolutiestap’ waarover onder andere Harari het heeft naar de transhumane mens, verbonden met het veld van kunstmatige intelligentie. Ik schreef hierover in mijn nieuwsbrief van februari.