Gezondheid.

Als we aan gezondheidszorg denken, denken we over het algemeen aan manieren om de symptomen te bestrijden in vormen van hulp of medicijnen. Moderne geneeskunde richt zich dan ook vooral op dat gebied. Natuurlijk moeten we blij zijn met de huidige kennis die we hebben dankzij de wetenschap waardoor we bij ziektes of letsel snel geholpen kunnen worden. Er zit alleen ook een groot nadeel aan de moderne methoden en dat is dat we steeds verder van de natuur af gaan en veel te weinig kijken naar oorzaken en gezondheid als geheel. Holisme komt dan ook van het Griekse woord ‘holos’ wat ‘geheel’ of ‘allesomvattend’ betekent.


Probleem

Van nature is ons lichaam in staat vrijwel alle uitdagingen op een eigen wijze op te lossen. Zo zijn we gebouwd. De natuur heeft altijd overal een oplossing voor dus beschikken we als mens en dier over een geweldig zelfhelend vermogen. Onze moderne levensstijl echter gooit het meeste roet in het eten. We bewegen te weinig en eten teveel en te ongezond. Dat zorgt ervoor dat er op termijn steeds rigoureuzere maatregelen nodig zijn om de de problemen die daardoor ontstaan tijdelijk op te lossen. Tijdelijk, omdat zonder een drastische verandering in de levensstijl ben je met medicijnen voor tijd aan het kopen. Langdurig medicijngebruik heeft ook als nadeel dat het andere gezondheidsklachten met zich mee brengt. Voor je het weet ben je geen patiënt meer maar vooral een klant van de medicijnfabrikanten.

Alternatieve geneeskunde noemen we uit gewoonte “alternatief” , terwijl dat eigenlijk een enorme misvatting is. Het zijn oudste en meest natuurlijke vormen van geneeskunde, het alternatief hoort eigenlijk de reguliere (chemische en materialistische) geneeskunde te zijn. Toch is er al jaren een oorlog gaande tussen regulier en alternatief, het alternatief is het aan het verliezen. De financiële belangen in met name de farmaceutische industrie zijn dermate groot dat alles wat een bedreiging is voor die industrie kapot gemaakt wordt. Niet alleen farmaceutische industrie is hier dader, ook de financiële sector vaart hier wel bij en is medeverantwoordelijk. Op verschillende niveaus blijkt steeds weer: geld gaat boven gezondheid.

Dwarskracht

Op ons platform bieden wij de ruimte aan alles en iedereen die wat bij kan dragen aan de gezondheid van de mensen. Geneeskunde horen we op holistische manier te bekijken. In plaats van mensen de toegang te ontzeggen van een natuurlijke benadering van hun klachten zou juist de natuurlijke manier prioriteit moeten hebben boven de onnatuurlijke manier. Mensen horen niet alleen een eigen keuze te kunnen maken in hoe ze behandeld willen worden, ze zouden per definitie holistisch geïnformeerd moeten worden bij elk bezoek aan welke specialist dan ook. Dat dit niet gebeurt en het alternatieve zelfs verketterd wordt is onaanvaardbaar, en daarom kun je hier bij Stichting Dwarskracht jezelf volledig informeren als je dat wenst.

Ook vragen wij jou als alternatief specialist, op welk gebied dan ook, jezelf aan te melden. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat mensen weer toegang hebben tot essentiële informatie en behandelmethoden om een vanuit een holistisch perspectief zelf een keuze te kunnen maken over hoe zij met hun klachten geholpen willen worden. Het is namelijk helemaal niet nodig om het reguliere volledig af te wijzen, de balans moet alleen weer terug die men moedwillig verstoord heeft.