Nieuws.

Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Dat is de definitie die we hanteren wanneer we het over ‘Het Nieuws” hebben. Toch is het nieuws de laatste jaren steeds minder objectief geworden. Er is een hevige strijd gaande tussen alternatief nieuws en het mainstream nieuws. Daarnaast zijn er ook nog partijen die doelbewust nepnieuws de wereld in helpen waardoor het steeds moeilijker wordt voor mensen om de waarheid van fictie te kunnen scheiden. Hoe belangrijk het is om volledig op de hoogte te zijn van zaken die ons persoonlijk aangaan en waar beleidsmakers hun beleid op baseren, dat onderschatten we nog wel eens. Juist in deze tijden is het belangrijk dat mensen een mening kunnen vormen op basis van volledige informatie, en dat ons geen mening opgedrongen wordt door zaken te framen of informatie achter te houden.


Probleem

We zijn allemaal opgegroeid met het idee dat het nieuws wat we krijgen via de bekende mainstream nieuwsmedia eerlijk en objectief is en dat journalisten hun uiterste best doen de waarheid naar het volk over te brengen. Dat is immers de taak van journalisten. Dat dit de laatste jaren steeds minder gebeurt wordt voor iedereen steeds duidelijker. Wat de reden is dat vrijwel alle mainstream media kanalen steeds vaker informatie achterhouden en steeds vaker censuur toepassen is slechts giswerk. De belangen in bepaalde en omtrent bepaalde onderwerpen zijn dusdanig groot dat het kennelijk nodig is het volk op bepaalde vlakken niet volledig ingelicht mag worden. Als we de structuren en geldstromen gaan bekijken van de mediabedrijven dan valt het in ieder geval op dat er aan de top slechts enkele figuren aan de touwtjes trekken. De volledige media is in handen van een klein groepje mensen met grote (financiële belangen). De wereld draait nou eenmaal om geld, en wie betaald bepaald. Het Staatsnieuws spant de kroon als het gaat om het brengen van halve waarheden, het framen van onderwerpen of mensen, karaktermoord plegen op mensen met een verademend tegengeluid of het volledig negeren van onwelgevallige gebeurtenissen. Alle commerciële mainstream nieuwsbedrijven sluiten echt vaak naadloos aan op datzelfde narratief. Zelfs internationaal gezien lijkt het erop dat er sprake is van nauwe samenwerking in het brengen van een bepaald verhaal, wat dus niet de hele waarheid is.

Dwarskracht

Ons platform gaat het nieuws brengen zoals het ooit bedoeld is. Objectief, en zoveel mogelijk vanaf de bron. Uit alle regios in nederland gaan we mensen die zich nu al inzetten voor een eerlijk geluid, en andere initiatieven bij elkaar brengen op ons platform. We gaan mensen de gehele waarheid brengen met informatie van alle kanten. Op deze manier kunnen mensen helemaal zelf hun eigen mening vormen, zonder dat er wordt aangestuurd op het inprenten van een mening. Er zijn op dit moment op het gebied van alternatieve nieuwsmedia een aantal zeer betrouwbare bronnen beschikbaar die maar weinig podium krijgen, en ook is er zelfs al een fysieke krant verschenen met een heerlijk fris geluid. Wij willen al deze mooie nieuwe alternatieven bij elkaar brengen op één plek, op ons platform voor het volk, zodat mensen weer het eerlijke geluid krijgen waar ze recht op hebben. De kracht zit ‘m ook hier weer in samenwerking tussen mensen. Een gezamenlijk doel om weer aan eerlijke en complete informatie te komen als volk, daar kan niemand tegen zijn. Ook hierbij hebben we jouw hulp nodig, want jij kan je nu aanmelden om ter plekke verslag te doen vanuit jouw regio wanneer dat nodig is. Nieuws direct vanaf de bron, eerlijker kan het niet. Kom jij ons, en daarmee het volk helpen?