Onderwijs.

Het woord onderwijs is eigenlijk een gek woord omdat het woord zelf impliceert dat je ‘naar onder gewezen’ wordt. Bij gebrek aan beter gebruiken we dit woord maar het is goed om daar even bij stil te staan. In plaats van onderwijs spreken we ook wel van ‘educatie’. Dat komt van het Latijnse woord ‘educere’, wat opvoeden betekent. ‘Ducere’ betekent ‘leiden’ en dat benadert de kern van wat een school hoort te doen eigenlijk het beste. Kinderen horen in hun opgroeien te worden begeleid in hun ontwikkeling om uiteindelijk op te groeien tot zelfstandig denkende wezens.


Probleem

Het onderwijssysteem zoals we dat nu kennen is een door de Staat verplicht opgelegde vorm van onderwijs waarin er weinig ruimte is voor zelfstandig of kritisch denken. Het kritische denken lijkt ons wel aangeleerd te worden, maar niets is minder waar. Kritisch denken binnen de kaders van ‘wat toegelaten wordt’ is geen kritisch denken. Het woord ‘kritisch’ verwijst naar het Griekse woord ‘kriticos‘, dat in staat om te onderscheiden betekent. Het is dus belangrijk dat we leren hoe we met informatie omgaan. Zo onderzoeken we aannames, onderscheiden we verborgen waarden, evalueren we het bewijs en beoordelen we conclusies. Door onduidelijke invloeden zijn de westerse onderwijsinstituten steeds meer bevooroordeeld in maatschappelijke zaken. Zo wordt ons dus wel deels geleerd hoe ‘kritisch denken’ werkt, alleen worden we wel zo geprogrammeerd dat er grenzen zijn in wie je mag bekritiseren en hoe. Het feit dat politiek steeds meer binnendringt in scholen brengt met zich mee dat de meningen vanuit die politieke stromingen ook steeds meer invloed gaan hebben. Overal in de maatschappij zien we een bepaalde invloed en indoctrinatie van politieke ideologieën oprijzen, en in scholen gebeurt dat nog het meest. Kinderen die onbewust een mening ingeprent krijgen waardoor het werkelijk kritisch denkvermogen steeds verder aangetast wordt. We zien dat bijvoorbeeld bij een discussie over het klimaat. De discussie mag niet zijn ‘is er een klimaatprobleem en is dat veroorzaakt door mensen’, maar de discussie wordt dan ‘waarom ontkennen sommige mensen dat er een klimaatprobleem is’. Datzelfde geldt voor talloze politieke overtuigingen. Onze kinderen wordt een mening ingeprent, maar goede educatie hoort ervoor te zorgen dat kinderen zélf een mening creëren op basis van alle beschikbare informatie, in plaats van dat ze enkel leren te herhalen.

Er is nog een probleem waar veel ouders tegenaan lopen op dit moment, en dat probleem zal een steeds grotere impact gaan hebben in het leven van ouders met schoolgaande kinderen: de vaccinatieplicht. Ons land wordt steeds onvrijer en veel mensen lijken daar niet bij stil te staan. Sterker nog, veel mensen juichen uit pure onwetendheid en naïviteit bepaalde inperkingen van de vrijheid van mensen toe. In ons land gebeurt het invoeren van bepaalde verplichtingen altijd met een slimme omweg. Men maakt gebruik van sociale druk, óf men maakt de omstandigheden dusdanig onmogelijk voor mensen dat er geen andere keuze is dan te luisteren.

Dwarskracht

Wat nou als je een alternatief kan bieden? Als je het niets eens bent met de regels die Staatscholen hanteren onder druk van de Staat of vanuit sociale druk, dan kun je op dit moment niet veel meer dan toch maar conformeren aan die regels. Als je je kinderen thuis houdt kun je hoge boetes krijgen, maar als je ze naar een plek moet brengen waar je aan allerlei regels moet voldoen waar je niet achter staat dan ga je tegen je eigen gevoel in. Je wilt je kinderen niet op een plek hebben waar ze eenzijdig geïndoctrineerd worden met een zekere (verscholen) ideologie en waar je straks verplicht bent hun lichamelijke integriteit op te geven. Je wilt kinderen naar een plek brengen waar jouw waarden en keuzes in het leven gerespecteerd worden. Wij willen in kaart brengen of er draagvlak is voor een nieuwe vorm van onderwijs, waarin kinderen weer gerespecteerd worden als individuen. Waar ze niet hoeven te conformeren aan de ‘status quo’ en niet gedwongen worden hun zelfbeschikkingsrecht op te geven.

Een scholengemeenschap waarop iedereen welkom is ongeacht z’n overtuiging. Wij denken dat daar een enorme behoefte naar is. Als jouw kind niet meer welkom is op een school omdat je ervoor kiest het immuunsysteem van je kind op eigen kracht z’n werk te laten doen dan moet je een alternatief hebben. Dat alternatief daar kan jij aan bijdragen, in vele vormen. Leraren en leraressen die vrij durven denken vragen wij om zich massaal aan te melden. Andere mensen die op wat voor manier wat bij kunnen dragen ook. De kracht zit ook hier weer in samenwerking. Alleen dan kunnen we stappen zetten.