Wij zijnDraagkracht.

Over ons

Stichting dwarskracht is een platform door en voor het volk. Wij richten ons op oplossingen in plaats van op problemen. De samenleving loopt steeds vaker tegen problemen aan die de oorsprong vinden in politieke besluiten. Politiek wordt niet meer gezien als middel, maar als doel, en dat is waar we de weg zijn kwijt geraakt.

Het huidige politieke landschap is doordrenkt van corruptie en belangenverstrengelingen. We hebben de schijn van invloed, en daar blijft het bij. Politieke partijen zijn niets meer dan verlengstukken van grote bedrijven en op nationaal niveau valt er sowieso weinig nog te bereiken. De macht wordt steeds meer uit handen gegeven aan een ongekozen internationale club handlangers van plutocraten. Het volk wordt op geen enkele manier meer ergens bij betrokken, laat staan naar geluisterd. De politieke weg is daarmee doodgelopen.

Als er geen middelen meer bestaan om machthebbers te corrigeren, en het narratief van de Staat vrijwel kritiekloos overgenomen wordt door de media, staan miljoenen mensen buitenspel. De dominante media verzaakt haar controlerende taak uit te voeren en zet zelfs de aanval in op het tegengeluid. Er is maar één manier om nog in te grijpen en dat is door de macht weer naar jezelf toe te halen, als vrije mensen, door weer in je eigen kracht te gaan staan en het samen te gaan doen.

Één gemeenschappelijk doel nastreven ongeacht je politieke voorkeur, om met elkaar weer een samen-leving te creëren in de ware zin van het woord. Dat is wat wij voor ogen hebben, dat is waar we keihard aan gaan werken, samen met jou. Lokaal en samenwerking, dat zijn twee woorden die je vaak terug gaat lezen op dit platform. Hoe meer mensen zich landelijk aansluiten bij dit initiatief, hoe meer we met z’n allen kunnen bereiken.


Ons doel

Het doel is dat mensen de controle weer over hun eigen leven gaan krijgen. Er zijn een aantal cruciale zaken in de samenleving waar mensen zelf de controle over moeten kunnen hebben. Één daarvan is voedsel. Waar politici de voedselproductie uit ons land willen verdrijven door het boeren zo lastig mogelijk te maken, willen wij juist de boeren gaan steunen door boer en burger dichter bij elkaar te brengen. Van probleem naar oplossing, Meer daarover hier (link naar voedsel)


Tagline

Voedsel

Voedsel lokaal en terug naar de burger

Lees meer
Tagline

Nieuws

Eerlijke nieuwsvoorziening, zowel lokaal als landelijk. Wij brengen nieuws zoals het hoort. Eerlijke en complete informatie waardoor je volledig geïnformeerd bent in plaats van half.

Lees meer
Tagline

Referenda forum

Het referenda forum, waar iedereen realtime inzicht heeft in de echte mening van het volk

Lees meer
Tagline

Onderwijs

Op het gebied van Onderwijs is er een groeiende behoefte naar een alternatief waar kinderen los van de invloed van de Staat leren hun eigen mening te vormen.

Lees meer
Tagline

Gezondheid

Gezondheid is ons meest waardevolle bezit. Mensen horen volledig te kunnen beschikken over alle informatie die bij kan dragen aan hun gezondheid.

Lees meer
Tagline

Waardepapieren

We zullen weer Van schuld naar waarde moeten gaan met ons geldstelsel. Het geldstelsel moet moet het volk weer dienen en niet andersom.

Lees meer