Voeding.

Voeding is leven. We zijn een klein land in een delta. Onze grote rivieren leverden de vruchtbaarste landbouwgrond, onze zeeën boden ons vele soorten vis en ons prachtige vlakke landschap maakte het verbouwen op onze zeer vruchtbare landbouwgrond helemaal dat wij een zeer succesvol voedsel land waren. We hebben een mild klimaat, relatief veel en schoon zoet water en een uitstekende infrastructuur. We staan dan ook bekend om onze hoge kwaliteit voedselproductie. Onze boeren en onze vissers, ambachtslieden waar we trots op zijn.Ambachten die verloren gaan als wij, het volk, niet gauw ingrijpen.


Probleem

Vanwege andere belangen op verschillende niveaus wordt het de boeren door overheidsbeleid al jaren extreem lastig gemaakt met bureaucratische trucs. Hoe ze dat politiek kracht bij zetten kun je hier en hier uitgebreid lezen. Boeren en ook vissers hebben geen andere keus dan subsidies aan te pakken en leningen aan te gaan om aan de extreme regelgeving te kunnen voldoen. Boeren die het niet meer trekken hebben de keus zich uit te laten kopen door de overheid. Niet omdat ze dat willen maar omdat ze de pesterijen niet meer aan kunnen. De overheid koopt de landbouwgrond voor een prikkie op en zijn tegelijkertijd bij machte om de bestemming van de grond te wijzigen zodat er huizen op gebouwd kunnen worden. De grond wordt dus in één keer een stuk meer waard. De banken zijn daar ook blij mee omdat zij vervolgens hypotheken kunnen verstrekken aan de mensen die die huizen gaan bewonen. Zo wordt er dus de vruchtbare landbouwgrond in een slimme constructie legaal gestolen van de boer. De lachende winnaar is de bank.

Ondertussen verandert ons land in één grote betonnen stad. Zo zijn we uiteindelijk steeds minder in staat om ons eigen land te kunnen voorzien van voedsel. We worden zo afhankelijk gemaakt van de overproductie in andere landen, waar er ook nog eens veel minder toezicht is op de kwaliteit van het voedsel. Voedsel wat geproduceerd wordt in Nederland moet voldoen aan strenge eisen. De controle hierop is ook zeer streng, dit in tegenstelling tot de landen waar we straks afhankelijk van worden. Naast de ongewenste afhankelijkheid hebben straks geen idee wat we eten, en waar het vandaan komt, en dat zijn een uiterst gevaarlijke ontwikkelingen. Door verdragen zoals CETA is het voor de Nederlandse boer ook onmogelijk om nog te concurreren met buitenlandse partijen juist omdat we hier hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het voedsel, in andere landen hoeft dat niet en dus is hun productie proces een stuk goedkoper. We ruilen gezonde Hollandse kwaliteit in voor ongecontroleerde buitenlandse kwantiteit.

Dwarskracht

Vanuit ons, het volk, is er in tegenstelling tot wat mensen denken absoluut wat aan te doen. Wij zijn de macht, de kracht. Samen kunnen we deze kwalijke ontwikkelingen stoppen en voorkomen dat ‘het grote geld’ onze landbouwsector en visserij volledig vernietigt met als doel enorme winsten te maken. Laten wij het gebeuren dat de ambachten die horen bij Nederland volledig verdwijnen? Als het aan ons ligt zeker niet! Daar gaan wij dwars tegenin!
Samen gaan we de boeren en de vissers helpen. Het respect teruggeven wat ze verdient hebben. De boeren en de vissers die zich aansluiten bij Stichting Dwarskracht krijgen een eerlijke prijs voor hun product. Vervolgens gaan zij de leden van de stichting voorzien van voedsel. Direct, en zonder tussenkomst van partijen die ook hun graantje mee willen pikken. Dit kan in de vorm van abonnementen afhankelijk van de mogelijkheden per bedrijf, maar ook kunnen mensen direct bij de boer of visser hun producten kopen. Eerlijk kwaliteitsvoedsel, zonder E-nummers direct vers van het land of uit de zee. Hoe meer mensen zich aansluiten hoe makkelijker het wordt de boeren en vissers te helpen. Waarom zouden we iets moois wat we dichtbij hebben inruilen voor iets wat van ver weg komt? Lokaal is gezonder, eerlijker en levert enorme milieu winsten op. Boeren en vissers hoeven minder te produceren dan wat ze nu doen, omdat ze een betere prijs krijgen en het lokaal kunnen verkopen. In alle gevallen een win win situatie. Dit alles kan alleen met jouw steun.